top of page

23 Ekim-21 Kasım

Yönetici: Mars  ve Plüto

Element: Su

Niteliği: Sabit

Akrep burcu insanı fiziksel dünyanın ötesine geçmek ister, metafiziğe, görünenin ardındaki görünmeyeni hissetmeyi ister. Dolayısıyla her şeyin derinine iner. Kıskanç, gizemli, ketum, kontrolcü, entrikacı, küllerinden doğma, mafya, yeraltı işleri, gözlemci, takıntılı, cinselliğe yönelik, manipülatiflerdir.

 

Dönüştürücü gücü vardır. Mantığıyla değil, sezgileriyle hareket eder. Kendisiyle ilgili neyin iyi ya da kötü olduğunu mantığına göre değil sezgisel olarak bilir.  Ya hep ya hiçtir, safı her zaman bellidir. Bir konuya odaklandığında o konuda sonuna kadar gider , pes etmek onda yoktur, sabırlıdır ve konu her neyse onu irdeler, araştırır.

 

Mücadele gücü çok yüksektir, kaostan mücadeleden güç alır. Baskıya , zorluklara dayanıklıdır. Zayıf yönlerini açık etmek istemediği için kendinden çok bahsetmez. İlişkilerinde derin ve yoğun ilişkiler yaşar ve yaşatır. Tamamen bir olma isteği vardır.

 

Üç tip akrep vardır. ilki akrep akreptir ve gerçek akrep burcu özelliği gösterirler. bu kişiler hırslı, tehlikeli, sert, baskın ve sinsilerdir. ikinci akrep ise; yılan akreptir . Serpentis akrep de denir. bu kişiler daha ziyafe şifacı insanlardır. çözücü, dönüştürücü,daha yumuşak huylu insanlardır ama yine de akrepsel yani krizler yaşarlar. Üçüncü Akrep tipi ise Kartal Akreptir. bu kişiler çok özel insanlardır ve çok az bulunurlar. büyük mucit, öğretmenlerdir. Görevli insanlardır. Kartal akrepte büyük acılarla dönüşmek ve gençleşmek vardır.
 

bottom of page