top of page
kova_edited.jpg

21 Ocak-18 Şubat

Yönetici: Uranüs ve Satürn

Element: Hava

Niteliği: Sabit

Kış ayının en sert zamanları kova burcunun zamanıdır. Kova burcu insanları bireysellikten çok toplumsal insanlardır. Bir grup ya da bir fikirde iş birliği yapan insanlarla beraber kendini gösterir. Egoları düşük insanlardır.

 

 Entellektüalizm, dahiler, bilginler, kahinler, hümanistler, mucitler haritasında kova burcu baskın insanlardan çıkar. Geleneğe uymayan, özgürlükçü ve marjinal insanlardır. Kova Burcu insanı bulunduğu ortamı sürekli yenilemeye çalışır.

Kova burcu insanının hayatında pek aşk yoktur, daha  çok idealleri ön plandadır. Özgürlük kavgası, mesleki idealleri vardır. aşktan önce bu konular vardır. Sosyal ve zamanının ilerisinde olan insanlardır.

 

Ani iniş çıkışları olabilir. İlişkilerindeki insanları daha çok entellektüel yönü olan ya da aynı gruba dahil insanlar arasından seçer. Pek duygusal olmadıklarıdeğildir, daha çok arkadaşça davranır. 

bottom of page